Eğitim bir gün değil, bugün değişecek!

ULUSLARARASI PROJELERGEO Koleji, teknolojik yetkinliklerle donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri bir hayat felsefesi olarak çalışmalarına yansıtmış, üretmeyi bilen, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş ve tüm imkânlarını etkili, ekonomik ve verimli kullanan bireyler yetiştirme yolunda uluslararası projelerden yararlanır.

Dil yetkinliği ile donatılmış GEO öğrencileri eğitim sisteminin uluslararası projeler ayağı ile dünyadaki akranlarıyla bir araya gelerek kültürler arası iletişim kurar ve network oluşturur. Bu oluşum onları dünya sorunlarına farklı açılardan bakmayı, ortak çözümler üretmek için küresel ekipler oluşturmayı, ortak paydada buluşarak birlikte üretmeyi öğretir..

DÜNYAYLA ENTEGRASYON

Sosyal ve bilimsel çalışmanın felsefesini öğrenmiş GEO öğrencileri, Avrupa Birliği projeleri ile bilgi, birikim ve becerilerini açığa çıkarmayı öğrenir, ortaya koydukları ve diğer çocukların geliştirdiği tasarılarla uluslararası planda var olmanın inceliklerini kavrarlar.

GEO Koleji, dünyanın önde gelen üniversiteleri, eğitim şirketleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla da iş birliği yapar. Böylece, eğitim alanındaki dünya trendleri doğrultusunda küresel ölçekte geçerli programları hayata geçirerek öğrencilerine dünyanın kapılarını açar.