Eğitim bir gün değil, bugün değişecek!

GEO STRATEJİ KURULU

Eğitimin çok çeşitli sosyo-ekonomik durum ve kültürdeki bireyleri ilgilendiren yapısı doğrultusunda kurgulanan GEO Strateji Kurulu; çeşitli meslek sahiplerinden, farklı sektörlerde çalışanlardan, türlü ilgi ve yönelimlere sahip kişilerden oluşur. GEO Strateji Kurulu’nun toplantıları, eğitime yönelik ihtiyaçların ve eğitimden beklentilerin çeşitli toplum katmanlarındaki karşılığını açığa çıkarmaya hizmet eder. Bu kurulda ortaya konan görüş, öneri ve değerlendirmeler kayıt altına alınarak GEO Bilim Kurulu ve GEO Danışma Kurulu ile paylaşılır.