Eğitim bir gün değil, bugün değişecek!

SANAT

Okul öncesinden lise son sınıfa kadar bütün GEO öğrencileri sanatla her zaman iç içedirler. Çünkü sanat eğitimi, günümüz eğitiminin başarılı ve yüksek kalitede gerçekleşmesi için vazgeçilmez bir olgudur. Yaratıcılığı daima desteklenen, dilediği bütün sanatsal araçlara ulaşabilen, alanlarında uzman eğitmenlerden yararlanabilen GEO çocukları, kişisel gelişimlerini, farkındalıklarını ve öz güvenlerini sanatla beslerler.

DİNAMİK SANAT ORTAMI VE SANAT EĞİTİMİ

Çocukların potansiyelini taşıdıkları yaratıcı gücü ortaya çıkaran dinamik sanat ortamı GEO’nun mutlu ve üretken bireyler yetiştirmekteki en önemli yardımcısıdır.

GEO Koleji’nde sanat eğitimi; öğrencileri akademik başarının yanı sıra sosyal ve

kültürel farkındalığı gelişmiş, sanatla, sporla, müzikle, dansla ve kültürler arası projelerle kendini ifade eden, içsel motivasyonu güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler. Her GEO öğrencisi potansiyel olarak yeteneğini bilgiyle donatmış, sanat meraklısı genç bir sanatçı olma adayıdır. Çünkü geleceği inşa edecek ve ona sahip olacak gençler, sanatsal bir bakış açısına ve entelektüel birikime sahip sanatı hayatının ayrılmaz bir parçası olarak gören, sanat etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireylerdir.

SANATIN BÜTÜN BRANŞLARI GEO'DA

GEO sanat eğitiminde görsel sanatlar, drama ve müzik gibi farklı branşlar altında çocukların kendilerini yansıtacakları kulüp, proje ve performans çalışmalarına büyük önem verilir.

Sanat belli bir ders saatine sıkıştırılmaz; matematik, sosyal bilgiler, fen gibi bilim dersleri de kapsayan disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınır.

GEO ART ACADEMY

GEO Art Academy aracılığıyla her branşta Temel Sanat Eğitimi, Geleneksel ve Dünya Sanatları, Sahne Sanatları ve Sanat Tarihi başlıkları altında her yaş grubuna yönelik çalışmalarla öğrencilerin ön plana çıkan yeterlilikleri doğrultusunda performansa dayalı sertifika programları uygulanır. Alanında uzman profesyonel sanatçılarla bir araya gelinen “Sanat Buluşmaları” ise GEO öğrencilerini hayal edip üretmeye yöneltmek amacıyla kurgulanmıştır.