Eğitim bir gün değil, bugün değişecek!

ORTAOKUL

ORTAOKUL

GEO Koleji’nde ortaokul eğitimi, bir birey olarak kendisinin, süregiden çeşitlilik karmaşası içindeki sosyal-toplumsal hayatın ve dünyayı dönüştürme gücünü elinde bulunduran pek çok etkenin farkına varmaya başlamış olan öğrenciyi temel alır. GEO’da ortaokul eğitimi, öğrencinin bilişsel süreçlerini doğru tarafa yönelterek hem akademik hem de beceri düzeyindeki gelişimini artırmayı amaçlar.

GELECEKTE FOSİL YAKITLAR HAYATIMIZDAN ÇIKACAK MI?

ÇIKACAK MI ÇIKMAYACAK MI BİLMİYORUZ AMA BU DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYACAK ÇOCUĞUN DOĞAYI YÜCELTİP SAYGI DUYMASINI SAĞLIYORUZ.

Ortaokul, öğrencilerin bir birey olarak kendi öğrenme tempolarında, içsel bir disiplin anlayısıyla dünyayı dönüşürme gücünü elinde bulunduran pek çok etkenin farkına varmaya başlamış olduğu süreci temel alır.

GEO Ortaokul Programı, her bir öğrencinin kendi beceri setleri doğrultusunda kurucu okuryazarlıklara, okuryazarlıklarını da akıcılığa dönüştürme fırsatı bulmasına vurgu yapar.

Ortaokul eğitim hayatına GEO Koleji’nde devam eden öğrenciler, geleceğin öğretmeniyle, geleceğin teknolojisiyle, disiplinler arası, gerçek hayata dönük, kalıcı öğrenmenin odağında, bireysel farkındalık fırsatlarını tecrübe ederler. Bu nedenle GEO’da ortaokul eğitimi, öğrencinin bilişsel süreçlerini dogru tarafa yönelterek hem akademik hem de beceri düzeyindeki gelişimini artırmayı amaçlar.

GEO BIG DATA

GEO Big Data, GEO Eğitim 4.0 modeli çerçevesinde şekillenmis, öğrenenlerin akademik ihtiyaçları doğrultusunda veri sağlayan, farklılıkları geliştiren öğrenci değerlendirme programıdır.

Sistematik Sınıflandırma ve Öğrenme Haritası sağlayan bu program, öğrenenlerin üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarını sağlayan ve gerçek öğrenmeyi değerlendirmeyi hedefleyen ölçme araçları bütünüdür.

GEO’da gerçek öğrenme başarısının temel prensibi, birbirinden farklı ölçme araçlarında öğrenenin akademik başarısını takip etmek, öğrenenin kendi beceri ve potansiyellerini ortaya çıkarmasına fırsat vermek, onların ihtiyaçlarına geri bildirim sağlamaktır.

İKİ DİLDE AKICILIK

5. sınıfta İngilizce Hazırlık Programı ile İngilizce öğrenme süreçlerine fark edilir bir ivmeyle devam eden Geo Koleji öğrencileri, uluslararası standartlardaki içerik ve materyallerle kendilerini yazılı ve sözlü platformlarda ifade etmelerini destekleyen bir İngilizce programını deneyimler.

GEO Kolejinde İngilizce eğitimi, öğrenenlerin dil geçmisi temel alınarak oluşturulmuştur; farklılaştırılmış öğretimden yola çıkarak iki dilde ve iletişimde akıcılığı (ana dilde ve yabancı dilde alıcı dil becerisi ve üretken dil becerisi) esas alır.

Bu süreç yaratıcı yazarlık, sunum hazırlama ve sunma, metin yazarlığı, sözel ve yazılı iletişim becerisi, yorumlama, anlamlandırma ve değerlendirme içeriklerini kapsar.

ÖĞRENME TAKVİMİ GEO’da tüm öğrenenlerin beceri haritalarından yola çıkarak onların birey, aile üyesi ve toplum üyesi kimliğiyle gerçek hayatta var olma ilkesine destek sağlayan öğrenme takvimleri bulunmaktadır.

GEO öğrenme takvimi, öğrenenin akademik hayatındaki bütün disiplinlere anlam yüklemesi için yapılandırılmıs, deneyimlemeyle entegre edilmiş ve kendi çalışma prensiplerini sosyal ve okul yaşantısında yapılandırmasını sağlayan bir yol göstericidir.