Eğitim bir gün değil, bugün değişecek!

OKUL ÖNCESİ

OKUL ÖNCESİ

GEO Kolejinde okul öncesi eğitim, GEO Eğitim 4.0 modelinin bütünsel ve bağlantılı yaklaşımı doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve lise eğitimiyle tamamlanacak olan öğrenme serüveninin ilk temel adımıdır.

GELECEKTE ZAMAN MAKİNESİ OLACAK MI?

OLUR MU OLMAZ MI BİLMİYORUZ AMA BİZ ONU YARATACAK ÇOCUĞUN HAYAL KURABİLME BECERİSİNİ BÜYÜTÜYORUZ.

GEO okul öncesi eğitim programı, her bir çocuğun kişilik özelliklerinde potansiyel gelisim ve zekâ alanlarında kendini yansıtarak çocuğun benzersizliğine vurgu yapar.

Okul öncesi eğitim hayatına GEO Kolejinde başlayan çocuklar, bireysellestirilmiş öğrenme serüvenlerine farklılıklarını geliştiren bir içerikle devam ederler.

OYUN TEMELLİ ÖĞRENME

İyi bir yaşamın ve iyi bir öğrenim geçmişinin temel gereksinimi çocuğun kendisinin yapmak istediği bir etkinliğe olanak sağlamaktır. GEO’da çocuklar öğrenmeye oyunla başlar, oyunla öğrenme sürecine aktif olarak dahil olurlar.

Oyun, çocuğun ruh halini besleyen ve ona ihtiyaç duyduğu yaratıcılık, hayal gücü, keşfetme, merak, düşünme gibi tüm fırsatları sunan kişisel bir süreçtir. Bu nedenle GEO’da çocuklar yaşamın her alanında oyun temelli öğrenme ile duygusal, sosyal, bilişsel, estetik, fiziksel ve etik değerlere sahip bir birey olarak yetişirler.

ERKEN OKURYAZARLIK

GEO Koleji okul öncesi eğitim, erken okuryazarlık çalışmalarının yapıldığı, hem Türkçe hem de İngilizce dilinde çocuklar alıcı ve ifade edici becerilerinin geliştirildiği programları kapsamaktadır. Erken okuma ve yazmaya yönelik etkinliklerle çocukların sözel ifade gücü, yazı, sesbilgisel farkındalık, kelime dağarcıgı vb. başlıklarda gelişim gösterirler.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

GEO Koleji okul öncesi eğitiminde İngilizce eğitiminin iki temel kapsamı bulunmaktadır. Birincisi: Öğrencilerin İngilizce dilinde yoğunlaştırılmış bir İngilizce eğitimi programına katıldığı, bes dil becerisinin eş zamanlı geliştirildiği CEFR temelli yabancı dil eğitimi programıdır. İkincisi ise: Müzik, sanat, fen, matematik gibi içerik başlıklarının eğitim dilinin iki dilde ( Türkçe - İngilizce ) olduğu kapsamdır. Bu nedenle GEO Kolejinde İngilizce eğitimi yalnızca hedef değil, aynı zamanda farklı disiplinlerle entegre edilmiş bir öğrenme standartıdır.