Eğitim bir gün değil, bugün değişecek!

LİSE

LİSE

GEO Koleji’nde lise eğitimi, öğrencinin üniversite sınavlarında başarılı olmasının yanı sıra lise sonrasındaki hayatına becerilerini edinmiş, donanımını tamamlamış bir birey olarak girmesini de hedefler. Birkaç sene içerisinde iş hayatına atılacak GEO lise öğrencileri, kendilerine, toplumlarına ve dünyaya katkıda bulunmaya hazır biçimde mezun olurlar.

EĞİTİM YAKLAŞIMI

GELECEKTE DÜNYA BARIŞI SAĞLANACAK MI?

SAĞLANIR MI SAĞLANMAZ MI BİLMİYORUZ AMA BİZ BARIŞI SAĞLAYACAK ÇOCUĞUN EMPATİ KURABİLME BECERİSİNİ GELİŞTİRİYORUZ.

Lise, öĞrencilerin akademik birikimleri ve toplum hayatına yönelik deneyimlerini iliŞkilendirdikleri, üniversite ve profesyonel hayata hazırlıklarında ivme kazandıkları, öğrencilerin daha dinamik iş birliği yapabileceği bir öğrenme ortamıdır.

GEO lise programı, GEO Eğitim 4.0’ın değerleri (tutku, irade, ilham, erdem) çerçevesinde öğrenciyi kurucu okuryazarlıkları ve akıcılık başlıklarıyla yeterlilikler düzeyine ulaşmasına vurgu yapar.

Biz lise eğitim hayatına GEO Kolejinde başlayan öğrencilerin, üniversite sınavlarında başarılı olmalarının yanı sıra lise eğitimi sonrasındaki hayatlarına becerilerini edinmiş, donanımlarını tamamlamış birer birey olarak geçiş yapmalarını hedefliyoruz.

Gelecek yıllar içerisinde üniversite ve iş hayatına atılacak GEO lise öğrencileri, kendilerine, toplumlarına ve dünyaya katkıda bulunmaya hazır biçimde mezun olurlar.

GLOBAL ÖLÇEKTE GEO - AMFİ DERSLERİ

GEO lisesinde gerçek hayat problemlerine kavramsal çözümler üretebilmek adına günlük yaşantı ile bütünleşmiş, etkili iletişimin gerçekleştirilebileceği ve öğrencinin yaşamın içindeki kişi, olay ve nesne kurgusunu anlayabilmesini sağlayacak global ölçekte bir eğitim sunulmaktadır.

Bu çerçevede GEO - Amfi derslerine katılan öğrencilerimiz, ölçme-değerlendirme sistemi sonuçlarına pozitif etki sağlayan ve öğretim programına paralel hazırlanmış konuları akademisyen ve profesörlerden dinleyerek ayrıcalıklı bir eğitim fırsatı yakalamaktadır.

Akademik dünyanın argümanlarıyla donanmış GEO lise öğrencileri, toplumun ilerlemesine katkıda bulunacak bilgilerinin, duygularının, düşüncelerinin ve isteklerinin gelişmesini sağlayacak becerileri kendi öğrenme süreçlerinde aktif kılarlar.

TERCİH BİLİNCİ: ÜNİVERSİTEYE GİDEN YOL

GEO lisesindeki akademik yaşamın anahtar kelimeleri farkında olmak, hazır olmak ve değer katmaktır. GEO’da dokuzuncu sınıftan itibaren üniversite sınavlarına yoğun bir şekilde hazırlanan ve GEO Big Data ile akademik yetkinliklerini takip ettiğimiz öğrencilerimiz, birikimlerini bilim ve sanat yönü güçlü olan geleceğin öğretmenleriyle kendilerinden emin, tercih bilinci olan ve öz yönlendirmeye sahip olarak üniversite hayatına nitelikli bir eğitimle daha önde hazırlanırlar.

9. sınıfta İngilizce hazırlık sınıflarında yabancı dil yetkinliklerini gelistiren GEO öğrencileri, her yılın sonunda sınıf bitirme sınavlarına katılım göstererek veri tabanlı bir eğitim mekanizmasında yoğunlastırılmış hedef ve içeriklerle lise eğitimini tamamlarlar.

GEO NETWORK İLE GELECEĞE HAZIRLIK

Okul öncesinden liseye kadar durumları, fikirleri ve bilgileri tanımlama, analiz etme ve değerlendirme becerilerini geliştirme üzerine yapılandırılmış çok yönlü eğitim alan GEO öğrencileri, GEO Network kapsamında geleceğe hazırlanırlar.

GEO Network, ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye geçiş süreçlerinde bağlantı oluşturan, kişisellestirilmiş ve potansiyele yönelik tüm sosyal ve akademik verilerin bir araya getirildiği, kariyer bilincinin geliştirildiği; öz yönetimin, iletişimin ve sosyal katılımın odağında tasarlanmıs yeterlilikler bütünüdür.

GEO lisesinde her bir öğrenci okul yaşantısında sunulan tüm başlıkların aktif bir parçası ve karar vericisidir. Bu nedenle bizler öğrencilerimizin fikirlerini alarak onların netleşmesini sağlayarak ve onların ne istediğini anlayarak adımlarını yapılandırıyoruz.

Bu sayede GEO lisesi öğrencileri yaşadıkları yüzyılın dinamiklerine ve koşullarına hazır olarak mezun olurlar.