Eğitim bir gün değil, bugün değişecek!

İNSAN KAYNAKLARIAtatürk ilke ve devrimlerinin kılavuzluğunda çocukları geleceğe hazırlama misyonunu üstlenmiş olan GEO Koleji; bilimsel düşünceyi temel almış, yaratıcı, yeniliklere açık, dinamik, sürekli kendini geliştiren ve eğitimi bir ülkü olarak değerlendiren insan kaynağına sahiptir.

GEO İnsan Kaynakları bölümü, GEO Koleji’nin kuruluş felsefesi ve koymuş olduğu dünya çapında yaygınlaşma hedefi doğrultusunda çalışanlarının potansiyellerini en verimli şekilde kullanmaları, çalışanların kendilerini nitelikli ve değerli hissetmeleri, bir kurumu ayakta tutan en önemli şey olan kurum ve çalışanlar arasındaki bağı kuvvetlendiren karşılıklı saygı ve güven ortamını oluşturmak için çalışır.

GEO İnsan Kaynakları, GEO Koleji’ne nitelikli, bilgili, özgüveni ve motivasyonu yüksek, ekip ruhuna sahip, değişime ve gelişime açık öğretmen ve yöneticiler kazandırır. Yönetici ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini takip eder, daima destekler. Hizmet içi eğitim, sempozyum, kongre, çalıştay vb. etkinliklere katılmalarını teşvik eder. Lisansüstü eğitim konusunda motive edici güç olarak destek verir.

GEO İnsan Kaynakları, değişim ve gelişime ayak uydurmanın yanı sıra uyumlu, sorumluluk sahibi, profesyonel ve etik değerlere önem veren öğretmenlerle çalışır. Çalışanlarını sadece önemli bir kaynak olarak görmez, onları bir varlık nedeni ve vazgeçilmez değerler olarak görür ve benimser.GEO İnsan Kaynakları, çalışanların memnuniyetini maksimize etmek için şu üç alana yoğunlaşır:

Çalışanlarda “değişim” konusunda katılım ve kararlılığı artırmak,
Çalışanların iş süreçlerindeki “verimlilik” ve “kararlılığı” artırmak amacıyla entelektüel katma değer üretmesini sağlamak,
Çalışanların etkinliğini artırmak.

GEO Koleji ailesine katılmak isteyen adaylar info@geokoleji.com adresine detaylı özgeçmişlerini gönderebilirler.