Eğitim bir gün değil, bugün değişecek!

İLKOKUL

İLKOKUL

İlkokul, çocukların okul yaşantısıyla gerçek anlamda tanıştıkları ve eğitim sisteminin verdiklerini hayatları boyunca yanlarında taşıyacakları çok önemli bir kademedir. GEO Eğitim 4.0 sistemi, okul öncesinde başlattığı farklı yaklaşımı ilkokulda da sürdürerek çocukların geleceğe yönelen adımlarını güvenle atmalarını sağlar.

GELECEKTE AYDA YERLEŞİM OLACAK MI?

OLACAK MI OLMAYACAK MI BİLMİYORUZ AMA BİZ ONU GERÇEKLEŞTİRECEK ÇOCUĞUN KARMAŞIK PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİ OLUŞTURUYORUZ.

İlkokul, çocukların okul yaşantısıyla gerçek anlamda tanıştıkları ve eğitim sisteminin deneyimler bütünlüğünü hayatları boyunca yanlarında taşıyacakları çok önemli bir kademedir.

GEO ilkokul programı, her bir çocuğun tüm gelişim alanlarında sahip olduğu becerileri dikkate alarak her bir kazanımı gerçek yaşamla ilişkili ve uygulanabilir kılar.

İlkokul eğitim hayatına GEO Kolejinde devam eden çocuklar, geleceğin mimarisiyle tasarlanmış aktif öğrenme ortamında öğrenme beklentileri ve ihtiyaçlarını kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan esnek müfredat içeriğiyle kazanırlar.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME

Öğrenme, öğrenen için anlamlı olması gereken ve yaşam boyu yeni beceriler, yeni düşünceler ve yeni davranışlar geliştirdiği kişisel bir eylemdir. Ve öğrenme alışkanlığımızın oluşmasında en büyük etkiye sahip kurumlar okulumuz, ailemiz ve çevremizdir. Bu nedenle GEO Kolejinde eğitim gerçekçidir, öğrenene söz hakkı verir ve iş birlikçidir.

GEO Koleji eğitimci kadrosu olarak öğrencilerimizin hayatındaki rolümüzü onlara öğrenmeyi öğreneceği ve bunu tutkuyla, iradeyle, ilhamla ve erdemle sürdürecekleri kişisel öğrenme planları oluşturmak olarak tanımlıyoruz. Bu kapsamda ilkokul programında yer verdiğimiz Genius Hour ile öğrencilerimizin merak alanlarını bilimle buluşturan uzun soluklu projeler yapmalarını, GEO - İnsan temalı GEO - Amfi saatlerinde kendi öğrenme biçimlerini keşfetmelerini, GEO - Play ile oyunla akademik yeterlilikleri geliştirmelerini,

GEO - Real Life Skills derslerinde temel yaşam becerilerini destekleyecek gerçek hayatla ilişkili atölye çalışmalarına katılmalarını sağlıyoruz.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME - DÜŞÜNCE ÜRETME

GEO, 21. yüzyıl pedagojisi kapsamında ilkokul öğrencilerini eleştirel düşünmeye, sorularıyla ve bireysel farklılıklarıyla düşünce üretmeye; böylece öğrencinin öğrenme sürecinin gidişatına yön vermesine yönlendirir. Sözlü ve Yazılı Düşünme Oturumları, Güne Başlangıç Toplantıları, Yaratıcı Düşünme ve Yazma Çalışmaları, Zekâ Oyunları ve Think Tank isimli fark yaratan içerikler ve görevler doğrultusunda GEO öğrencileri düşünürler, fikir üretirler ve geleceğe bireysel düşünme sistematikleriyle hazırlanırlar. GEO’da eleştirel düşünmek değerlidir ve okul kültürünün anahtar kelimesidir.

TÜRKIYE’DE BİR İLK: İLKOKUL 1. SINIFTA İNGİLİZCE HAZIRLIK

Geleceğin dünyasında iletişim ve iletişimin başarıdaki rolü her zamankinden daha fazla olacak. GEO Eğitim 4.0 modelinin Kurucu Okuryazarlık ve Akıcılık başlıkları çerçevesinde şekillenen Communication Fluency: İletişim Akıcılığı, öğrencilerin 21. yüzyılda yaşam standartlarına yön verecek iletişim yeterliliğine dil ve kültürel bilgiyi entegre ederek derinlik kazandırmaktadır.İlkokul 1. sınıfta İngilizce Hazırlık Programına katılan GEO öğrencileri, yabancı dili aktif bir şekilde tüm disiplinlerde kullanarak akademik ve sosyal hayatta ihtiyaç duyacakları sözel ve yazılı ifade dil becerisine temel oluştururlar.