İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)

Mustafa Kemal siyasi zaferlerin ancak iktisadi başarılarla desteklenirse ayakta kalabileceğini biliyordu. Ekonomik kalkınma için ortak amaçlar belirlemek ve bu amaçları gerçekleştirecek yöntemleri araştırmak amacıyla, İzmir’de bir İktisat Kongresi’nin toplanması kararlaştırıldı.

İzmir İktisat Kongresi’nde Alınan Kararlar:

-Hammaddeleri yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır.

-Küçük işletmelerden hızla büyük işletmelere ve fabrikalara geçilmelidir.

-Sanayi özendirilmeli ve milli bankalar kurulmalıdır.

-Özel sektöre kredi sağlanmalıdır.

-Özel teşebbüs tarafından gerçekleştirilemeyen girişimler devletçe ele alınmalıdır.

Kongrede alınan en önemli karar, ekonomik bağımsızlığı sağlamak olmuştur (Misak-ı İktisadi).İzmir İktisat Kongresi ile Türk tarihinde ilk kez planlı ekonomiye geçiş sağlanmıştır.