Eğitim bir gün değil, bugün değişecek!

GEO YAŞAM

DEĞERLER


GEO’da 21. yüzyıl becerileri tanımı, dünyanın en başarılı ve en verimli eğitim sistemleri araştırılarak, sosyal-sayısal bilimlerin ortaya koyduğu modern verilerden yararlanılarak belirlenmiş ve toplumumuzun temel özelliklerine uyarlanmıştır. GEO Eğitim 4.0 sistemi, 21. yüzyıla hazırlanan gençliğimize şu değerleri eksiksiz sunar:

 • Sorun çözme becerisi
 • Girişimcilik
 • Çeşitlilik
 • Bilimsel tutum
 • İş birliği
 • Eleştirel düşünme
 • Aktif yurttaşlık
 • Etik değerler
 • Yaratıcılık
 • Sosyal sorumluluk
 • Birlikte yaşama
 • Özgüven

SANAT

Okul öncesinden lise son sınıfa kadar bütün GEO öğrencileri sanatla her zaman iç içedirler. Çünkü sanat eğitimi, günümüz eğitiminin başarılı ve yüksek kalitede gerçekleşmesi için vazgeçilmez bir olgudur. Yaratıcılığı daima desteklenen, dilediği bütün sanatsal araçlara ulaşabilen, alanlarında uzman eğitmenlerden yararlanabilen GEO çocukları, kişisel gelişimlerini, farkındalıklarını ve öz güvenlerini sanatla beslerler.

DİNAMİK SANAT ORTAMI VE SANAT EĞİTİMİ

Çocukların potansiyelini taşıdıkları yaratıcı gücü ortaya çıkaran dinamik sanat ortamı GEO’nun mutlu ve üretken bireyler yetiştirmekteki en önemli yardımcısıdır.

GEO Koleji’nde sanat eğitimi; öğrencileri akademik başarının yanı sıra sosyal ve

kültürel farkındalığı gelişmiş, sanatla, sporla, müzikle, dansla ve kültürler arası projelerle kendini ifade eden, içsel motivasyonu güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler. Her GEO öğrencisi potansiyel olarak yeteneğini bilgiyle donatmış, sanat meraklısı genç bir sanatçı olma adayıdır. Çünkü geleceği inşa edecek ve ona sahip olacak gençler, sanatsal bir bakış açısına ve entelektüel birikime sahip sanatı hayatının ayrılmaz bir parçası olarak gören, sanat etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireylerdir.

SANATIN BÜTÜN BRANŞLARI GEO'DA

GEO sanat eğitiminde görsel sanatlar, drama ve müzik gibi farklı branşlar altında çocukların kendilerini yansıtacakları kulüp, proje ve performans çalışmalarına büyük önem verilir.

Sanat belli bir ders saatine sıkıştırılmaz; matematik, sosyal bilgiler, fen gibi bilim dersleri de kapsayan disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınır.

GEO ART ACADEMY

GEO Art Academy aracılığıyla her branşta Temel Sanat Eğitimi, Geleneksel ve Dünya Sanatları, Sahne Sanatları ve Sanat Tarihi başlıkları altında her yaş grubuna yönelik çalışmalarla öğrencilerin ön plana çıkan yeterlilikleri doğrultusunda performansa dayalı sertifika programları uygulanır. Alanında uzman profesyonel sanatçılarla bir araya gelinen “Sanat Buluşmaları” ise GEO öğrencilerini hayal edip üretmeye yöneltmek amacıyla kurgulanmıştır.

BİLİM

GEO Eğitim 4.0 sistemi doğayı, insanı ve dünyayı nesnel bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazandırmayı hedefler; öğrencilere bilimsel sorgulama yetisini edindirmeyi vazgeçilmez kılar. Bu bağlamda GEO öğrencileri, GEO Koleji’ndeki bilimsel çalışmalarla sadece klasik bilgiyi bilen değil düşünme, teori üretme, araştırma, bilgiyi kullanma ve çözüm bulmak için uygun bilgiyi kullanabilme becerilerine sahip olurlar.

GEO SCIENCE FARKI

GEO Science, GEO Koleji öğrencilerinin bilimle iç içe yaşadıkları her tür eğitim, çalışma ve etkinliği aynı çatı altında toplayıp yönlendiren bir konsept olarak kurgulanmıştır. Fen ve sosyal bilimleri kapsayan tüm çalışmalar bu merkezin çatısı altında gerçekleştirilir.

GEO Science, enerji verimliliği forumu, NASA eğitim programı, okuryazar buluşmaları, mekatronik, adli bilimler, ürün tasarımı, biyofizik, güvenli yaşam, genetik, model uçak, demokrasi çalışmaları, tiyatro festivali gibi tüm çalışmaları öğrenci yaş grubu özelliklerini göz önünde bulundurarak dizayn eder.

GEO öğrencilerine bu becerileri edinmek adına kodlama, Lego, robotik, mekatronik, biyokimya, biyofizik gibi günümüzün ve yakın geleceğin en önemli bilimsel konularıyla ilgili çalışmalar, GEO Science çatısı altında gerçekleştirilir.

EĞLENEREK BİLİM

Ünlü bilim insanlarıyla tanışma ve uzmanı oldukları bilimleri onlardan dinleme, bilim merkezlerini ziyaret, bilimsel keşif ve araştırmalarını akranlarıyla paylaşma, bilimsel içerik konulu yarışmalar gibi birçok etkinlik GEO öğrencisini her tür bilimsel konuyu eğlenerek tanımaya ve deneyimleyerek benimsemeye yöneltmeyi amaçlar.

SPORGEO Koleji spor olgusunu, her yaş grubuna özel olarak düzenlenmiş programlar çerçevesinde, öğrenciye sporu bir yaşama biçimi olarak benimsetmek biçiminde ele alır. Bütün sportif etkinlikler çocukların sağlıklı yaşam için spor yapmalarını, beyinlerini olduğu kadar bedenlerini de geliştirerek kendi hedefleri doğrultusunda kullanmayı öğrenmelerini hedefler.

K12 kademelerindeki öğrencilerin toplum kurallarına uygun olarak yaşamak, akranları, büyükleri ve küçükleriyle iyi ilişkiler kurmalarında sporun büyük rolü vardır. Sporla beyne giden kan akışı artan, belleği güçlenen, dikkati ve yaratıcılığı beslenen GEO öğrencileri aynı zamanda duygu durumlarının düzelmesi, stresi baskılayan hormonların salgılanmasının da kolaylaşmasıyla öğrenme sürecinde son derece olumlu bir katkı almış olurlar.

SPORA BÜYÜK DESTEK

Sporun öğrenciye sağlayacağı kazanımlar esas alınarak bütün GEO öğrencilerinin spor yapması desteklenir. Bununla birlikte her öğrenci, kendisinin bedensel ve ruhsal yapısına uygunluğu ve bireysel gelişimini destekleyeceği bilimsel yöntemler kullanılarak tespit edilmiş olan spora yönlendirilir.

Takım sporlarında hedef kazanmak değil, takım çalışması ve iş birliğinin yararlarını birebir yaşatmak, uyum içinde çalışma ve hedefe birlikte ulaşma anlayışını yerleştirmektir.Bireysel sporlarda ise eğitmenleri tarafından potansiyeline uygun olarak belirlenmiş “başarı” çıtasını aşan öğrencinin, akademik derslerinde de aynı başarma hazzını yaşamak için çaba sarf edeceği dikkate alınır.

TEKNOLOJİ

21. Yüzyıl, teknolojide küresel ölçekte araştırma, geliştirme, inovasyon ve atılımların birbirini izlediği bir asır olarak başlamıştır ve öyle de devam edecektir. Bu bağlamda GEO Koleji teknolojiyi eğitim-öğretim sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olarak ele alır.

GEO Eğitim 4.0 teknoloji eğitiminin merkezinde öğrencileri geleceğe hazırlamak için geliştirilmiş, çok yönlü ve son derece detaylı bir eğitim teknolojileri planlaması olan GEO Tech bulunur. Dünyada ilk kez GEO Koleji'nde uygulanan bu yapı ile GEO öğrencilerine eğitim vermenin yanı sıra eğitim ve öğretim süreçlerini geliştirmek için de teknoloji kullanılır.


GEO LAB

GEO Koleji öğrencilerinin teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler olarak yetişebilmeleri için tasarlanmış dört ayrı laboratuvardan oluşur.


GEO LMS

GEO LMS, GEO Koleji'nde öğrenci ve veli ile iletişim, öğrencinin eğitim süreçleri, ölçme değerlendirme süreçleri, katıldığı etkinlik ve projeleri kayıt altına alan sistemdir. Oluşan tüm veriler bu sistemde analiz edilir ve “Kişiselleştirilmiş Öğrenme” amacı ile kullanılır. Akıllı tahta ve dijital materyal sistemi sayesinde, öğrenci sınıfta işlenen dersleri evinde tekrar edebilir, ödevlerini online olarak yapabilir.


GEO GAMER

Öğrencilerin zor konuları anlamasına yardımcı olmak için oyunları kullanmak, öğrencilerin tek tek ve grup halinde belli hedeflere ulaşmaları ve içsel motivasyon sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Son araştırmalar oyunlaştırmanın, öğrenmenin zor olduğu konuları öğrencinin daha iyi anlamasını sağladığını göstermiştir. GEO Gamer ders içinde konsantrasyonu artırıp ekip çalışmasına destek olur.

ULUSLARARASI PROJELERGEO Koleji, teknolojik yetkinliklerle donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri bir hayat felsefesi olarak çalışmalarına yansıtmış, üretmeyi bilen, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş ve tüm imkânlarını etkili, ekonomik ve verimli kullanan bireyler yetiştirme yolunda uluslararası projelerden yararlanır.

Dil yetkinliği ile donatılmış GEO öğrencileri eğitim sisteminin uluslararası projeler ayağı ile dünyadaki akranlarıyla bir araya gelerek kültürler arası iletişim kurar ve network oluşturur. Bu oluşum onları dünya sorunlarına farklı açılardan bakmayı, ortak çözümler üretmek için küresel ekipler oluşturmayı, ortak paydada buluşarak birlikte üretmeyi öğretir..

DÜNYAYLA ENTEGRASYON

Sosyal ve bilimsel çalışmanın felsefesini öğrenmiş GEO öğrencileri, Avrupa Birliği projeleri ile bilgi, birikim ve becerilerini açığa çıkarmayı öğrenir, ortaya koydukları ve diğer çocukların geliştirdiği tasarılarla uluslararası planda var olmanın inceliklerini kavrarlar.

GEO Koleji, dünyanın önde gelen üniversiteleri, eğitim şirketleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla da iş birliği yapar. Böylece, eğitim alanındaki dünya trendleri doğrultusunda küresel ölçekte geçerli programları hayata geçirerek öğrencilerine dünyanın kapılarını açar.