Eğitim bir gün değil, bugün değişecek!

GEO BİLİMGEO Eğitim 4.0 sistemi doğayı, insanı ve dünyayı nesnel bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazandırmayı hedefler; öğrencilere bilimsel sorgulama yetisini edindirmeyi vazgeçilmez kılar. Bu bağlamda GEO öğrencileri, GEO Koleji’ndeki bilimsel çalışmalarla sadece klasik bilgiyi bilen değil düşünme, teori üretme, araştırma, bilgiyi kullanma ve çözüm bulmak için uygun bilgiyi kullanabilme becerilerine sahip olurlar.

GEO SCIENCE FARKI

GEO Science, GEO Koleji öğrencilerinin bilimle iç içe yaşadıkları her tür eğitim, çalışma ve etkinliği aynı çatı altında toplayıp yönlendiren bir konsept olarak kurgulanmıştır. Fen ve sosyal bilimleri kapsayan tüm çalışmalar bu merkezin çatısı altında gerçekleştirilir.

GEO Science, enerji verimliliği forumu, NASA eğitim programı, okuryazar buluşmaları, mekatronik, adli bilimler, ürün tasarımı, biyofizik, güvenli yaşam, genetik, model uçak, demokrasi çalışmaları, tiyatro festivali gibi tüm çalışmaları öğrenci yaş grubu özelliklerini göz önünde bulundurarak dizayn eder.

GEO öğrencilerine bu becerileri edinmek adına kodlama, Lego, robotik, mekatronik, biyokimya, biyofizik gibi günümüzün ve yakın geleceğin en önemli bilimsel konularıyla ilgili çalışmalar, GEO Science çatısı altında gerçekleştirilir.

EĞLENEREK BİLİM

Ünlü bilim insanlarıyla tanışma ve uzmanı oldukları bilimleri onlardan dinleme, bilim merkezlerini ziyaret, bilimsel keşif ve araştırmalarını akranlarıyla paylaşma, bilimsel içerik konulu yarışmalar gibi birçok etkinlik GEO öğrencisini her tür bilimsel konuyu eğlenerek tanımaya ve deneyimleyerek benimsemeye yöneltmeyi amaçlar.