Eğitim bir gün değil, bugün değişecek!

GEO AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMI

AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMI GEO'DA

Geo Koleji, Aktif Öğrenme Yaklaşımı’nı Geo Eğitim 4.0 modeli çerçevesinde yapılandırıyor. Bu çerçevede, eğitim- öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturan iki soru ve bu sorulara verilen yanıtlar öğrenciler ile öğretmenlerin eğitim içerikleriyle olan bağını kalıcılaştırıyor.

Aktif öğrenme yaklaşımında öğrenen kimdir?
Öğretmenin rolü aktif öğrenme yaklaşımında nedir?
Öğrenme bireyin etkin olduğu bireysel bir etkinliktir; etkileşim temellidir.Aktif öğrenme yaklaşımında öğrenen kimdir?

Öğrenme bireyin kendi yaşamını da kapsayan içsel bir süreç olduğu için, öğrenen kendi öğrenmesinde sorumluluk taşımalı ve birincil derecede “öğrenmeyi öğrenmiş” olması önemlidir.

Öğrenenin temel değer olarak iradesinin de önemli bir rol oynadığı bu yaklaşımda, öğrenen kendi kendisinin rehberi olmasını sağlayan bir öğrenme ortamının parçasıdır.

Öğretmen Ne yapar?

Aktif öğrenmede öğretmen iyi bir rehber olmalıdır ve etkileşimler bütünü sunmalıdır.

Öğrenme “bireyin kendisinin gerçekleştirebileceği zihinsel bir değişim” olduğu için öğretmenler öğrenene çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sağlamalıdır.

Aktif öğrenme yaklaşımında öğretmenliğin iki yönü – bilim ve sanat – yaşam boyu öğrenmeye ve öğrenme sürecinde anlamlı bir bütün oluşturmaya ivme kazandırır